ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
FOBACON PB1   (dawniej  deFcon PB1)   Środek     FOBACON     PB     do     dekontaminacji     skóry     osób skażonych substancjami biologicznymi. Środek    przeznaczony    jest    do    zastosowania    w    naszych systemach        do        dekontaminacji        pianą    FOBACON    40-T , FOBACON   40-F    ,            FOBACON   100    ,            FOBACON   200 ,           Quick FOBACON   oraz  Quick FOBACON II Zastosowanie: Dekontaminacja    skóry    osób    po    skażeniu    typu    B    przez patogeny, takie jak bakterie, wirusy, grzyby. Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) Tel. (+48) 601 41 38 22 , e-mail: compart©fobacon.pl  Środek   FOBACON   PB1   (deFcon   PB)   ma   doskonałe   działanie przeciwbakteryjne,    które    zostało    udowodnione    klinicznie. FOBACON   PB1   jest   skuteczny   przeciwbakteryjnie   zgodnie   z mod.    EN    12054,    w    tym    MRSA    (oporny    na    metycylinę Staphylococcus      aureus).      Oprócz      substancji      czynnej oktenidyny,   FOBACON   PB1   zawiera   mieszaninę   przyjaznych dla     skóry     środków     powierzchniowo     czynnych.     Dobrze nadaje    się    do    odkażania    częściowego    i    całego    ciała. Wartość    pH    jest    neutralna    dla    skóry.    Utrzymuje    kwaśny płaszcz ochronny skóry. W     celu     przygotowania     20     Litrów     piany     odkażającej FOBACON    PB1    do    naszych    systemów    do    dekontaminacji pianą   (np.   FOBACON   40   lub   Quick   FOBACON   II)   do   kanistra lub   zbiornika   zawierającego   19,4   Litra   wody   należy   dodać     0,6   Litra   preparatu   odkażającego   FOBACON   PB1   (deFcon PB). Dodatek    odkażający    FOBACON    PB1    może    być    również stosowany do dozowników mydła. Uwaga!   Dekontaminacja   ludzi   w   kombinezonach   ochrony chemicznej       nie       jest       dekontaminacją       osób,       ale dekontaminacją      materiałową      (dekontaminację      należy przeprowadzić przy zastosowaniu środka FOBACON GB3 ). Dostępne     opakowanie:     Pojemnik     1     Litr     środka     do dekontaminacji FOBACON PB1.
FOBACON - Skuteczna dekontaminacja pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (04) COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu FOBACON - System dekontaminacji pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (Ochrona środowiska)
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
FOBACON PB1   (dawniej  deFcon PB1)   Środek   FOBACON   PB   do   dekontaminacji   skóry   osób skażonych substancjami biologicznymi.  Środek   przeznaczony   jest   do   zastosowania   w   naszych systemach   do   dekontaminacji   pianą   FOBACON   40-T ,     FOBACON    40-F ,        FOBACON    100 ,        FOBACON    200 ,      Quick FOBACON    oraz   Quick FOBACON II Zastosowanie: Dekontaminacja   skóry   osób   po   skażeniu   typu   B   przez patogeny, takie jak bakterie, wirusy, grzyby. Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) Tel. (+48) 601 41 38 22 , e-mail: compart©fobacon.pl  Środek    FOBACON    PB1    (deFcon    PB)    ma    doskonałe działanie         przeciwbakteryjne,         które         zostało udowodnione   klinicznie.   FOBACON   PB1   jest   skuteczny przeciwbakteryjnie   zgodnie   z   mod.   EN   12054,   w   tym MRSA   (oporny   na   metycylinę   Staphylococcus   aureus). Oprócz   substancji   czynnej   oktenidyny,   FOBACON   PB1 zawiera    mieszaninę    przyjaznych    dla    skóry    środków powierzchniowo    czynnych.    Dobrze    nadaje    się    do odkażania   częściowego   i   całego   ciała.   Wartość   pH   jest neutralna     dla     skóry.     Utrzymuje     kwaśny     płaszcz ochronny skóry. W    celu    przygotowania    20    Litrów    piany    odkażającej FOBACON       PB1       do       naszych       systemów       do dekontaminacji    pianą    (np.    FOBACON    40    lub    Quick FOBACON   II)   do   kanistra   lub   zbiornika   zawierającego 19,4    Litra    wody    należy    dodać        0,6    Litra    preparatu odkażającego FOBACON PB1 (deFcon PB). Dodatek   odkażający   FOBACON   PB1   może   być   również stosowany do dozowników mydła. Uwaga!     Dekontaminacja     ludzi     w     kombinezonach ochrony   chemicznej   nie   jest   dekontaminacją   osób,   ale dekontaminacją    materiałową    (dekontaminację    należy przeprowadzić    przy    zastosowaniu    środka    FOBACON GB3 ). Dostępne    opakowanie:    Pojemnik    1    Litr    środka    do dekontaminacji FOBACON PB1.
FOBACON PB1 (deFcon PB1) Pobierz PDF Pobierz PDF
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU