ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
FOBACON GA1   (dawniej  deFcon GA1)   Dodatek       do       dekontaminacji       osiadłych       substancji radioaktywnych (zawiera czynniki kompleksujące). Środek    przeznaczony    jest    do    zastosowania    w    naszych systemach        do        dekontaminacji        pianą    FOBACON    40-T , FOBACON   40-F    ,            FOBACON   100    ,            FOBACON   200 ,           Quick FOBACON   oraz  Quick FOBACON II .   Skład zestawu FOBACON GA1:   - kanister 20L wypełniony wodą demineralizowaną  -   pojemnik      LLDPE   zawierający      80   g   cytrynianu   sodu   w proszku -   pojemnik      LLDPE   zawierający      20   g   kwasu   cytrynowego   w proszku FOBACON    GA1    jest    używany    w    systemie    FOBACON    do produkcji       piany       dekontaminacyjnej       do       odkażania materiałów i sprzętu skażonego radioaktywnie. Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) Tel. (+48) 601 41 38 22 , e-mail: compart©fobacon.pl W   celu   uzyskania   20   Litrów   piany   do   dekontaminacji   skażeń promieniotwórczych   FOBACON   GA1   (deFcon   GA1)   do   19 Litrów    wody    demineralizowanej    należy    dodać        80    g cytrynianu    sodu    FOBACON    GA    1/1    oraz        20    g    kwasu cytrynowego    FOBACON    GA    1/2    w    postaci    proszku    i rozpuszcza    się    je    poprzez    wstrząsanie.    Następnie    należy dodać      0,1   Litra   środka   pianotwórczego   FOBACON   GT1   i uzupełnić    do    20    Litrów    wodą    demineralizowaną.    Krótko wymieszać delikatnie wstrząsając. Uwaga: środek pieni się!  Typowy   czas   ekspozycji   piany   dekontaminacyjnej   FOBACON GA   w   temperaturze   20°C   to   5   min.   (FOBACON   GA   składa się z preparatów FOBACON GA1 + FOBACON GT1 Podczas    korzystania    z    wody    pitnej    należy    pamiętać,    że skuteczność   piany   dekontaminacyjnej   FOBACON   GA   zależy między innymi od twardości zastosowanej wody. Należy   zwrócić   uwagę   na   kartę   charakterystyki   oraz   tabelę mieszania! Przygotowanych   roztworów   nie   wolno   ponownie   wlewać   do pojemnika na koncentrat. Dostępne    opakowanie:    Kanister    20    Litrów    środka    do dekontaminacji FOBACON GA1.  Wymiary kanistra: 260x290x380mm (SxGxW)
FOBACON - System dekontaminacji pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (Ochrona środowiska) FOBACON - Skuteczna dekontaminacja pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (OiB) COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
FOBACON GA1   (dawniej  deFcon GA1)   Dodatek     do     dekontaminacji     osiadłych     substancji radioaktywnych (zawiera czynniki kompleksujące). Środek   przeznaczony   jest   do   zastosowania   w   naszych systemach   do   dekontaminacji   pianą   FOBACON   40-T ,     FOBACON    40-F ,        FOBACON    100 ,        FOBACON    200 ,      Quick FOBACON    oraz   Quick FOBACON II . Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) Tel. (+48) 601 41 38 22 , e-mail: compart©fobacon.pl  Skład zestawu FOBACON GA1:   - Kanister 20L wypełniony wodą demineralizowaną  -   pojemnik      LLDPE   zawierający      80   g   cytrynianu   sodu w proszku -     pojemnik          LLDPE     zawierający          20     g     kwasu cytrynowego w proszku FOBACON   GA1   jest   używany   w   systemie   FOBACON   do produkcji     piany     dekontaminacyjnej     do     odkażania materiałów i sprzętu skażonego radioaktywnie. W   celu   uzyskania   20   Litrów   piany   do   dekontaminacji skażeń    promieniotwórczych    FOBACON    GA1    (deFcon GA1)    do    19    Litrów    wody    demineralizowanej    należy dodać      80   g   cytrynianu   sodu   FOBACON   GA   1/1   oraz     20   g   kwasu   cytrynowego   FOBACON   GA   1/2   w   postaci proszku    i    rozpuszcza    się    je    poprzez    wstrząsanie. Następnie      należy      dodać            0,1      Litra      środka pianotwórczego    FOBACON    GT1    i    uzupełnić    do    20 Litrów    wodą    demineralizowaną.    Krótko    wymieszać delikatnie wstrząsając. Uwaga: środek pieni się!  Typowy     czas     ekspozycji     piany     dekontaminacyjnej FOBACON     GA     w     temperaturze     20°C     to     5     min. (FOBACON   GA   składa   się   z   preparatów   FOBACON   GA1 + FOBACON GT1 Podczas   korzystania   z   wody   pitnej   należy   pamiętać,   że skuteczność    piany    dekontaminacyjnej    FOBACON    GA zależy między innymi od twardości zastosowanej wody. Należy   zwrócić   uwagę   na   kartę   charakterystyki   oraz tabelę mieszania! Przygotowanych     roztworów     nie     wolno     ponownie wlewać do pojemnika na koncentrat. Dostępne   opakowanie:   Kanister   20   Litrów   środka   do dekontaminacji FOBACON GA1.  Wymiary kanistra: 260x290x380mm (SxGxW)
FOBACON GA1 (deFcon GA1) Pobierz PDF Pobierz PDF
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU