ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
FOBACON GC1   (dawniej  deFcon GC1)   Dodatek   do   dekontaminacji   skażeń   chemicznych   materiałów i sprzętu (zawiera aktywny tlen).   Środek    przeznaczony    jest    do    zastosowania    w    naszych systemach        do        dekontaminacji        pianą    FOBACON    40-T , FOBACON   40-F    ,            FOBACON   100    ,            FOBACON   200 ,           Quick FOBACON   oraz  Quick FOBACON II FOBACON   GC1   (deFcon   GC1)   jest   stosowany   jako   dodatek do   preparatu   FOBACON   GT3   w   przypadku   dekontaminacji pianą    materiałów,    wyposażenia    i    pojazdów    po    skażeniu substancjami     chemicznymi     i     mieszaninami     substancji. FOBACON      GC1      zawiera      skoncentrowany      utleniacz (nadtlenek wodoru) zawierający aktywny tlen. Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) Tel. (+48) 601 41 38 22 , e-mail: compart©fobacon.pl  W   celu   uzyskania   20   Litrów   piany   do   dekontaminacji   skażeń chemicznych   FOBACON   GC   (deFcon   GC)   do   14   Litrów   wody należy   dodać   1   Litr   dodatku   FOBACON   GC1,   a   następnie   5 Litrów   środka   FOBACON   GT3   i   ostrożnie   mieszać   (podczas mieszania    może    nastąpić    tworzenie    się    piany    i    emisja tlenu).     Gotowa     mieszanka     do     dekontaminacji     skażeń chemicznych    może    być    następnie    używana    w    naszych systemach   do   dekontaminacji   pianą,   np.   FOBACON   40   lub Quick FOBACON II. Typowy   czas   ekspozycji   piany   dekontaminacyjnej   FOBACON GC   w   temperaturze   20°C   to   10   min.   (FOBACON   GC   składa się z preparatów FOBACON GC1 + FOBACON GT3 Nigdy   nie   używać   środków   FOBACON   GC1   i   FOBACON   GT3 bez   wcześniejszego   dodania   wody   do   zbiornika   premiksu. Nieprawidłowe   przygotowanie   może   prowadzić   do   silnych reakcji   egzotermicznych,   które   mogą   prowadzić   do   obrażeń ciała. Należy   zwrócić   uwagę   na   kartę   charakterystyki   oraz   tabelę mieszania! Przygotowanych   roztworów   nie   wolno   ponownie   wlewać   do pojemnika na koncentrat. Dostępne   opakowanie:   Kanister   20   Litrów   (=   25   kg)   środka do dekontaminacji FOBACON GC1.  Wymiary kanistra: 260x290x380mm (SxGxW)
FOBACON - System dekontaminacji pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (Ochrona środowiska) FOBACON - Skuteczna dekontaminacja pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (OiB) COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
FOBACON GC1   (dawniej  deFcon GC1)   Dodatek     do     dekontaminacji     skażeń     chemicznych materiałów i sprzętu (zawiera aktywny tlen).   Środek   przeznaczony   jest   do   zastosowania   w   naszych systemach   do   dekontaminacji   pianą   FOBACON   40-T ,     FOBACON    40-F ,        FOBACON    100 ,        FOBACON    200 ,      Quick FOBACON    oraz   Quick FOBACON II FOBACON    GC1    (deFcon    GC1)    jest    stosowany    jako dodatek    do    preparatu    FOBACON    GT3    w    przypadku dekontaminacji     pianą     materiałów,     wyposażenia     i pojazdów    po    skażeniu    substancjami    chemicznymi    i mieszaninami     substancji.     FOBACON     GC1     zawiera skoncentrowany       utleniacz       (nadtlenek       wodoru) zawierający aktywny tlen. Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) Tel. (+48) 601 41 38 22 , e-mail: compart©fobacon.pl  W   celu   uzyskania   20   Litrów   piany   do   dekontaminacji skażeń   chemicznych   FOBACON   GC   (deFcon   GC)   do   14 Litrów   wody   należy   dodać   1   Litr   dodatku   FOBACON GC1,   a   następnie   5   Litrów   środka   FOBACON   GT3   i ostrożnie   mieszać   (podczas   mieszania   może   nastąpić tworzenie   się   piany   i   emisja   tlenu).   Gotowa   mieszanka do    dekontaminacji    skażeń    chemicznych    może    być następnie      używana      w      naszych      systemach      do dekontaminacji    pianą,    np.    FOBACON    40    lub    Quick FOBACON II. Typowy     czas     ekspozycji     piany     dekontaminacyjnej FOBACON GC w temperaturze 20°C to 10 min. (FOBACON   GC   składa   się   z   preparatów   FOBACON   GC1 + FOBACON GT3 Nigdy   nie   używać   środków   FOBACON   GC1   i   FOBACON GT3   bez   wcześniejszego   dodania   wody   do   zbiornika premiksu.       Nieprawidłowe       przygotowanie       może prowadzić    do    silnych    reakcji    egzotermicznych,    które mogą prowadzić do obrażeń ciała. Należy   zwrócić   uwagę   na   kartę   charakterystyki   oraz tabelę mieszania! Przygotowanych     roztworów     nie     wolno     ponownie wlewać do pojemnika na koncentrat. Dostępne   opakowanie:   Kanister   20   Litrów   (=   25   kg) środka do dekontaminacji FOBACON GC1.  Wymiary kanistra: 260x290x380mm (SxGxW)
FOBACON GC1 (deFcon GC1) Pobierz PDF Pobierz PDF
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU