ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
FOBACON PA1   (dawniej  deFcon PA1)   Środek     FOBACON     PA     do     dekontaminacji     skóry     osób skażonych substancjami radioaktywnymi. Środek    przeznaczony    jest    do    zastosowania    w    naszych systemach        do        dekontaminacji        pianą    FOBACON    40-T , FOBACON   40-F    ,            FOBACON   100    ,            FOBACON   200 ,           Quick FOBACON   oraz  Quick FOBACON II Zastosowanie: Dekontaminacja   skóry   osób   po   skażeniu   typu   A   (RN)   pyłami radioaktywnymi, cieczami, opadem radioaktywnym. Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) Tel. (+48) 601 41 38 22 , e-mail: compart©fobacon.pl  Dodatek    odkażający    FOBACON    PA1    (deFcon    PA)    jest preparatem    dobrze    tolerowanym    przez    skórę    i    błony śluzowe   i   może   być   stosowany   do   odkażania   całego   ciała pod   prysznicem.   Zastosowane   składniki   aktywne   obejmują przyjazne    dla    skóry    środki    powierzchniowo    czynne.    Nie zawiera    mydła    ani    zasad.    Wartość    pH    5,5    odpowiada wartości   pH   kwaśnego   płaszcza   ochronnego   skóry.   Środek FOBACON         PA1         do         dekontaminacji         skażeń promieniotwórczych     jest     szczególnie     odpowiedni     jako dodatek   do   naszych   systemów   do   dekontaminacji   pianą,   np. FOBACON   40   lub   Quick   FOBACON   II,   ale   może   być   również stosowany   do   dozowników   mydła   lub   systemów   dozujących do zwykłego prysznica. Uwaga!   Dekontaminacja   ludzi   w   kombinezonach   ochrony chemicznej       nie       jest       dekontaminacją       osób,       ale dekontaminacją      materiałową      (dekontaminację      należy przeprowadzić przy zastosowaniu środka FOBACON GA1 ). Dostępne     opakowanie:     Kanister     5     Litrów     środka     do dekontaminacji FOBACON PA1.
FOBACON - Skuteczna dekontaminacja pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (04) FOBACON - System dekontaminacji pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (Ochrona środowiska) COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
FOBACON PA1   (dawniej  deFcon PA1)   Środek   FOBACON   PA   do   dekontaminacji   skóry   osób skażonych substancjami radioaktywnymi. Środek   przeznaczony   jest   do   zastosowania   w   naszych systemach   do   dekontaminacji   pianą   FOBACON   40-T ,     FOBACON    40-F ,        FOBACON    100 ,        FOBACON    200 ,      Quick FOBACON    oraz   Quick FOBACON II Zastosowanie: Dekontaminacja   skóry   osób   po   skażeniu   typu   A   (RN) pyłami         radioaktywnymi,         cieczami,         opadem radioaktywnym. Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) Tel. (+48) 601 41 38 22 , e-mail: compart©fobacon.pl  Dodatek   odkażający   FOBACON   PA1   (deFcon   PA)   jest preparatem   dobrze   tolerowanym   przez   skórę   i   błony śluzowe   i   może   być   stosowany   do   odkażania   całego ciała   pod   prysznicem.   Zastosowane   składniki   aktywne obejmują   przyjazne   dla   skóry   środki   powierzchniowo czynne.   Nie   zawiera   mydła   ani   zasad.   Wartość   pH   5,5 odpowiada       wartości       pH       kwaśnego       płaszcza ochronnego      skóry.      Środek      FOBACON      PA1      do dekontaminacji      skażeń      promieniotwórczych      jest szczególnie    odpowiedni    jako    dodatek    do    naszych systemów   do   dekontaminacji   pianą,   np.   FOBACON   40 lub     Quick     FOBACON     II,     ale     może     być     również stosowany     do     dozowników     mydła     lub     systemów dozujących do zwykłego prysznica. Uwaga!     Dekontaminacja     ludzi     w     kombinezonach ochrony   chemicznej   nie   jest   dekontaminacją   osób,   ale dekontaminacją    materiałową    (dekontaminację    należy przeprowadzić    przy    zastosowaniu    środka    FOBACON GA1 ). Dostępne    opakowanie:    Kanister    5    Litrów    środka    do dekontaminacji FOBACON PA1.
FOBACON PA1 (deFcon PA1) FOBACON - Skuteczna dekontaminacja pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (OiB)
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU