ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
Środki    do    dekontaminacji    FOBACON    (dawniej    deFcon) zaprojektowane     zostały     do     stosowania     w     systemie odkażania      pianą         FOBACON   40-F    ,         FOBACON   40-T ,        Quick   FOBACON ,         Quick   FOBACON   II ,         FOBACON   100      oraz FOBACON 200  w warunkach skażenia środkami CBRN. Dekontaminacja   to   usuwanie   i   neutralizowania   substancji szkodliwych,    które    zagrażają    życiu    lub    zdrowiu    zarówno przez   kontakt   bezpośredni,   jak   i   pośredni   (na   przykład   przez używanie    sprzętów).    Procesowi    mogą    podlegać    zarówno organizmy   żywe,   to   jest   ludzie   oraz   zwierzęta,   jak   i   materia nieożywiona,    czyli    sprzęt    i    miejsca.    Dekontaminacja    jest procesem       prowadzącym       do       usunięcia       substancji radioaktywnych,         toksycznych,         chemikaliów         oraz zanieczyszczeń   biologicznych   (bakterie,   wirusy,   zarodniki   i grzyby). Dobór    środków    do    dekontaminacji    FOBACON    zależy    od obszaru zastosowania. Dostępne są m.in.: Środki    do    dekontaminacji    kombinezonów,    sprzętu ochronnego, urządzeń oraz środków transportu: Środek    FOBACON    GT1     do    dekontaminacji    (może    być stosowany razem z preparatem FOBACON GA1). Środek    FOBACON    GT3     do    dekontaminacji    (może    być używany razem z preparatem FOBACON GC1). Środek    FOBACON    GA1     do    dekontaminacji    do    skażeń promieniotwórczych, zawierający kwas cytrynowy. Środek   FOBACON   GB3    (WOFASTERIL ®    +      ALCAPUR ® )   do dekontaminacji       skażeń       biologicznych       (dezynfekcji) zawierający     kwas     nadoctowy.     Zabija     bakterie,     wirusy, zarodniki    i    grzyby.    Sprawdzona    skuteczność    przeciwko przetrwalnikom wąglika, ASF oraz SARS-CoV-2 (COVID-19). Środek     FOBACON     GC1      do     dekontaminacji     skażeń chemicznych.     Zawiera     nadtlenek     wodoru.     Może     być stosowany razem z GT3. Środki do dekontaminacji osób: Środek   FOBACON   PA1    do   dekontaminacji   skóry   /   osób   z substancji radioaktywnych. Środek   FOBACON   PB1    do   dekontaminacji   skóry   /   osób   z substancji biologicznych. Środek   FOBACON   PC2    do   dekontaminacji   skóry   /   osób   z substancji chemicznych. Środek     FOBACON     GB3      do     dekontaminacji     skażeń biologicznych      (dezynfekcji),      skuteczny      w      przypadku wirusów   (także   koronawirusa   SARS-CoV-2)   w   stężeniu   0,5% może być stosowany do odkażania osób. Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) Tel. (+48) 601 41 38 22 , e-mail: compart©fobacon.pl
FOBACON - Skuteczna dekontaminacja pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (OiB) FOBACON - System dekontaminacji pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (Ochrona środowiska) COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
Środki   do   dekontaminacji   FOBACON   (dawniej   deFcon) zaprojektowane    zostały    do    stosowania    w    systemie odkażania    pianą    FOBACON    40-T ,        FOBACON    40-F ,      Quick   FOBACON   II ,      FOBACON   100    oraz   FOBACON   200         w warunkach skażenia środkami CBRN. Dekontaminacja      to      usuwanie      i      neutralizowania substancji    szkodliwych,    które    zagrażają    życiu    lub zdrowiu    zarówno    przez    kontakt    bezpośredni,    jak    i pośredni    (na    przykład    przez    używanie    sprzętów). Procesowi   mogą   podlegać   zarówno   organizmy   żywe,   to jest   ludzie   oraz   zwierzęta,   jak   i   materia   nieożywiona, czyli   sprzęt   i   miejsca.   Dekontaminacja   jest   procesem prowadzącym   do   usunięcia   substancji   radioaktywnych, toksycznych,       chemikaliów       oraz       zanieczyszczeń biologicznych (bakterie, wirusy, zarodniki i grzyby). Dobór   środków   do   dekontaminacji   FOBACON   zależy   od obszaru zastosowania. Dostępne są m.in.: Środki      do      dekontaminacji      kombinezonów, sprzętu    ochronnego,    urządzeń    oraz    środków transportu: Środek   FOBACON   GT1    do   dekontaminacji   (może   być stosowany razem z preparatem GA1). Środek   FOBACON   GT3    do   dekontaminacji   (może   być używany razem z preparatem GC1). Środek   FOBACON   GA1    do   dekontaminacji   do   skażeń promieniotwórczych, zawierający kwas cytrynowy. Środek   FOBACON   GB3    (WOFASTERIL   +   ALCAPUR) do   dekontaminacji   skażeń   biologicznych   (dezynfekcji) zawierający   kwas   nadoctowy.   Zabija   bakterie,   wirusy, zarodniki   i   grzyby.   Sprawdzona   skuteczność   przeciwko przetrwalnikom wąglika, ASF, SARS-CoV-2 (COVID-19). Środek    FOBACON    GC1     do    dekontaminacji    skażeń chemicznych.    Zawiera    nadtlenek    wodoru.    Może    być stosowany razem z GT3. Środki do dekontaminacji osób: Środek    FOBACON    PA1     do    dekontaminacji    skóry    / osób z substancji radioaktywnych. Środek    FOBACON    PB1     do    dekontaminacji    skóry    / osób z substancji biologicznych. Środek    FOBACON    PC2     do    dekontaminacji    skóry    / osób z substancji chemicznych. Środek    FOBACON    GB3     do    dekontaminacji    skażeń biologicznych    (dezynfekcji),    skuteczny    w    przypadku wirusów   (także   koronawirusa   SARS-CoV-2)   w   stężeniu 0,5% może być stosowany do odkażania osób.  Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) T. (+48) 601413822, E. compart©fobacon.pl
ŚRODKI FOBACON DO DEKONTAMINACJI Pobierz PDF Pobierz PDF
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU